"Yn Lykwicht" Ismakogie cursussen

De cursussen worden gehouden in Marsum, Wergea, Goutum en Leeuwarden. Tien lessen van een uur voor € 105.-

Locatie
Doarpshûs “Ien en Mien”
De Bourren 13a
9084 BB Goutum

maandagmiddag 15.00 – 16.00 uur

Cursusdata 2019
30 september
7, 14 en 28 oktober
4, 11, 18 en 25 november
2 en 9 december


Reservedatum:
16 december 2019