"Yn Lykwicht" Ismakogie cursussen

De cursussen worden gehouden in Marsum, Wergea, Goutum en Leeuwarden. Tien lessen van een uur voor € 105.-

Locatie
Wijkgebouw “De Toekomst”
Achlumerstraat 1A
8913 GL Leeuwarden

woensdagochtend 09.30 - 10.30 uur
              groep 2: 10.45 - 11.45 uur

Cursusdata 2019  
2, 9, 16 en 30 oktober  
6, 13, 20 en 27 november  
4 en 11 december  
   
Reservedatum:  
18 december 2019