"Yn Lykwicht" Ismakogie cursussen

De cursussen worden gehouden in Marsum, Wergea, Goutum en Leeuwarden. Tien lessen van een uur voor € 105.-

Locatie
Dorpshuis "Nij Franjum"
Franjumbuorsterpaed 12
9034 GZ Marsum

dinsdagochtend 10.00 - 11.00 uur

Cursusdata 2020
21 en 28 januari
4 en 11 februari
3, 10, 17, 24 en 31 maart
7 april