"Yn Lykwicht" Ismakogie cursussen

Zodra het kan en mag zijn de Ismakogie cursussen weer in kleine groepen mogelijk, met voldoende afstand. I.v.m. de corona worden de lessen per keer betaald: € 11,- per les, contant of over de bank.

Locatie
Dorpshuis "Nij Franjum"
Franjumbuorsterpaed 12
9034 GZ Marsum

dinsdagochtend 10.00 - 11.00 uur

Cursusdata 2021
28 september
12 en 26 oktober
2, 9, 16, 23 en 30 november
7 en 14 december (reservedatum 21 december)