"Yn Lykwicht" Ismakogie cursussen

De cursussen worden gehouden in Wergea, Marsum, Goutum en Leeuwarden.

Locatie
Dorpshuis "Nij Franjum"
Franjumbuorsterpaed 12
9034 GZ Marsum

dinsdagochtend 10.00 - 11.00 uur

Cursusdata 2024
23 en 30 januari
6 en 27 februari
5, 12, 19 en 26 maart
9 en 16 april