"Yn Lykwicht" Ismakogie cursussen

De cursussen worden gehouden in Wergea, Marsum, Goutum en Leeuwarden.

Locatie
Dorpshuis "Nij Franjum"
Franjumbuorsterpaed 12
9034 GZ Marsum

dinsdagochtend 10.00 - 11.00 uur

Vervolglessen
1, 8 en 15 februari
1 maart

Nieuwe cursus
8, 15, 22 en 29 maart
5 en 12 april