"Yn Lykwicht" Ismakogie cursussen

De cursussen worden gehouden in Marsum, Wergea, Goutum en Leeuwarden. Tien lessen van een uur voor € 105.-

Locatie
Doarpshûs “Ien en Mien”
De Bourren 13a
9084 BB Goutum

maandagmiddag 15.00 – 16.00 uur

Cursusdata 2020
20 en 27 januari
3 en 10 februari
2, 9, 16, 23 en 30 maart
6 april