"Yn Lykwicht" Ismakogie cursussen

De cursussen worden gehouden in Wergea, Marsum, Goutum en Leeuwarden.

Locatie
Doarpshûs “Ien en Mien”
De Buorren 13a
9084 BB Goutum

maandagmiddag 16.00 – 17.00 uur

Vervolglessen
31 januari
7, 14 en 28 februari

Nieuwe cursus
7, 14, 21 en 28 maart
4 en 11 april