"Yn Lykwicht" Ismakogie cursussen

Zodra het kan en mag zijn de Ismakogie cursussen weer in kleine groepen mogelijk, met voldoende afstand. I.v.m. de corona worden de lessen per keer betaald: € 11,- per les, contant of over de bank.

Locatie
Doarpshûs “Ien en Mien”
De Buorren 13a
9084 BB Goutum

maandagmiddag 16.00 – 17.00 uur

Cursusdata 2021
27 september
4 en 11 oktober
1, 8, 15, 22 en 29 november
6 en 13 december (reservedatum 20 december)