"Yn Lykwicht" Ismakogie cursussen

De cursussen worden gehouden in Wergea, Marsum, Goutum en Leeuwarden.

Locatie
Wijkgebouw “De Toekomst”
Achlumerstraat 1A
8913 GL Leeuwarden

woensdagochtend 10.00 - 11.00 uur

Cursusdata 2024
24 en 31 januari
7 en 28 februari
6, 13, 20 en 27 maart
10 en 17 april