"Yn Lykwicht" Ismakogie cursussen

De cursussen worden gehouden in Wergea, Marsum, Goutum en Leeuwarden.

Locatie
Wijkgebouw “De Toekomst”
Achlumerstraat 1A
8913 GL Leeuwarden

woensdagmorgen 10.00 - 11.00 uur

Vervolglessen
2, 9 en 16 februari
2 maart

Nieuwe cursus
9, 16, 23 en 30 maart
6 en 13 april