"Yn Lykwicht" Ismakogie cursussen

De cursussen worden gehouden in Marsum, Wergea, Goutum en Leeuwarden. Tien lessen van een uur voor € 105.-

Locatie
Wijkgebouw “De Toekomst”
Achlumerstraat 1A
8913 GL Leeuwarden

woensdagochtend
groep 1: 09.30 – 10.30 uur
groep 2: 10.45 – 11.45 uur

Cursusdata 2020  
 
22 en 29 januari  
5 en 26 februari  
4, 11, 18 en 25 maart  
1 en 8 april