Disclaimer

Yn Lykwicht streeft er naar om u, als bezoeker van onze website, zo actueel en correct mogelijke informatie te verschaffen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Yn Lykwicht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voorvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op deze website.